Lịch trình hôm ấy

3.30PM

ĐÓN KHÁCH

4.30PM

LỄ CƯỚI

5.00PM

CHỤP ẢNH

6.00PM

ĂN TỐI VÀ QUẨY